// //

Khám thần kinh tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 125, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 1900 86 86 16 - Hotline: 1900 86 86 16

Fax:

Email: ktk@khamthankinh.vn